Oral marichal 2 prblm,avane kathikkano, kuzhichidano?Kathichal no prblm, kuzhichittal 2 prblm, avide pullu kilikkumo, ellayo?Illenkil ok, kilichal 2 prblm, adhu pasu thinnumo ellayo?Thinnilengil no prblm, thinnal 2 prblm, athu pal tharumo ellayo?Thannilengil no prblm, thannal 2 prblm, aa paal kudikkamo ellayokudichillengil ok, kudichal 2 prblm, kudichal chakumo ellayo?Chathillenkil ok, chathal 2 prblm, avane kathikkano atho kuzhichidano....?