I askd u a FLOWER u gave me BOUQUETI askd u a FEATHER u gave me a PEACOCKI askd u some WATER u gave me a RIVERCHEVI KELKOOLA ALLAE!