American told sardar : Hamare desh me 90% shaadi e-mail se hoti hai.

Sardar : Kya bath hai. Hamari desh me 100% female se hoti hai.